Sáng ngày 27/8/2019, xã Thạch Ngọc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Về dự hội nghị có đồng chí Trần Nhật Tân – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy; đồng chí Nguyễn Bá Du – HUV – Trưởng ban pháp chế HĐND huyện; đồng chí Phan Nam – Phó chủ nhiệm UBKT; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; trưởng phó các đoàn thể cùng bí thư, thôn trưởng, công an viên, thôn đội trưởng 8/8 thôn và đại diện các gia đình có thành tích xuất sắc trong 10 năm vừa qua tới dự

Đồng chí Võ Tá Duy - Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020

Trong 10 năm qua, xã Thạch Ngọc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tạo thành phong trong rộng khắp. Kết quả từ năm 2010 thời điểm tháng 6/2019 tổng huy động vốn xây dựng NTM của xã đạt 118.568 triệu đồng, nguồn vốn của dân bao gồm tiền mặt, công lao động quy ra tiền, hiến đất và các giá trị tài sản khác đạt 37.705 triệu đồng. Nguồn vốn đỡ đầu tài trợ, nguồn khác chiếm 6.579 triệu. Kết quả huy động nguồn vốn 79.085 triệu đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ tuyên truyền, nâng cao năng lực. Nhờ vậy mà các tiêu chí cơ bản đạt yêu cầu đề ra,  thu nhập bình quân đầu người đạt 33,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,63%, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh chiếm 98,1%...bộ mặt kinh tế- xã hội có sự chuyển biến rõ rệt, nhận thức, chất lượng đời sống người dân được nâng lên, kết cấu hạ tầng được củng cố

Đồng chí Trần Nhật Tân – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy; đồng chí Phan Nam – Phó chủ nhiệm UBKT 

Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM từ năm 2010 đến nay (6/2019), Thường trực Đảng ủy, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy nắm được tình hình; những kiến nghị, đề xuất của các thôn, từ đó tìm ra những giải pháp cụ thể, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho từng thôn; đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhân dân thực sự là chủ trong xây dựng nông thôn mới và củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn mà địa phương gặp phải như xuất phát điểm ban đầu thấp, Tiến độ thực hiện các tiêu chí còn chậm một phần do sự tác động của suy thoái kinh tế, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện và xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ sản xuất và dân sinh và xây dựng cơ sở hạ tầng NTM.

Thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mặt bằng chung của tĩnh và huyện.  Hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng xuống cấp nghiêm trọng chưa có nguồn lực đầu tư để xây dựng phục vụ sản xuất. Nguồn thu ngân sách trên địa bàn còn hết sức khó khăn, hạn hẹp, huy động đóng góp của nhân dân có hạn vì thu nhập của người dân còn thấp nên việc bố trí ngân sách hàng năm cho xây dựng NTM chưa đáp ứng được yêu cầu.

 Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Nhật Tân – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Cần phải tập trung vào xâu dựng kinh tế vườn hộ, chỉnh trang vườn tạp, quan tâm hơn nữa về chất lượng đào tạo cán bộ nâng cao năng lực nhất là không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế.

Kết luận tại hội nghị đ/c Lê Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy nêu một số nhiệm vụ chính: cần tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa hè thu, sớm xây dựng Đề án xản xuất cây vụ đông. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn. Các ban nghành, đoàn thể, các đoàn công tác, cán bộ công chức cấp xã, cấp thôn, tập trung bám sát khung kê hoạch đã đề ra từ đầu năm 2019, trong đó trọng tâm là chỉnh trang khu dân cư NTM kiểu mẫu, cải tạo vườn tập trồng cây ăn quả, làm vệ sinh, môi trường. Tiếp tục ra quân trồng mới và chỉnh trang, tu bổ, chăm sóc cây xanh, hàng rào xanh, hàng kinh tế trên các trục đường thôn, đường ngõ xóm đảm bảo các tuyến đường xanh, sạch đẹp tạo cảnh quan NTM.

Đồng chí Lê Thanh Hải kết luận tại hội nghị

  Chỉ tiêu cụ thể từ nay đến cuối năm: Phấn đấu 02 thôn Ngọc Sơn, Quý Hải đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu, phấn đấu tối thiểu phải có 10 vườn hộ đạt vườn mẫu NTM; cải tạo chỉnh trang 200 vườn tạp để trồng cây ăn quả và tổ chức SX có hiệu quả, có thu nhập từ vườn hộ sau cải tạo, hoàn thành mô hình thu gom xử lý rác thải tại nguồn ở thôn Đại Long để nhân rộng và vận động nhân dân xử lý rác thải tại nguồn vì hiện nay việc thu gom, vận chuyển xử lý rác thải đang gập khó khăn chưa xử lý được, bãi trung chuyển rác thải của xã đã quá tải, đường vận chuyển ra bãi khó khăn vì đang thi công dự án AFD.

Nhân dịp tổng kết,  UBND Thạch Ngọc đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới./.

Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 67.441
Online: 12