Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, UBND xã về việc tổ chức thực hiện bầu cử chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2022. Chiều 30/6 tại nhà văn hóa thôn Đại Long tiến hành bầu trưởng thôn theo đúng quy trình kế hoạch,  tới dự có đại diện TT Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã; tổ công tác phụ trách thôn và đông đảo cử tri trong thôn tham gia bầu cử

Toàn cảnh hội nghị

Trong quá trình triển khai thực hiện, thôn đã hoàn thành các nội dung theo chỉ đạo của Đảng ủy và bám sát các hướng dẫn của UBND xã. Thôn tổ chức các nội dung đúng theo quy trình. Do có sự chuẩn bị tốt về công tác tuyên truyền, vận động nên khi tiến hành bỏ phiếu cử tri đều nhất trí cao với sự giới thiệu của chi bộ với tỷ lệ phiếu đồng ý bình quân đạt hơn 80% trở lên.

Quy trình bỏ phiếu bầu trưởng thôn

Đồng chí Nguyễn Trí Ái - Trưởng thôn Đại Long phát biểu nhận nhiệm vụ

Kết quả tại buổi bầu cử trưởng thôn đồng chí Nguyễn Trí Ái đạt 61/69 phiếu bầu đạt tỷ lệ 88,4%; cuộc bầu cử đã tạo được không khí thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết trong nhân dân, bầu được người mà cử tri tín nhiệm, có đủ phẩm chất, năng lực để tiếp tục lãnh đạo phong trào của thôn và phong trào xây dựng nông thôn mới.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 67.414
Online: 10