Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch của BTV huyện ủy Thạch Hà và chương trình của BCH Đảng bộ xã. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạch Ngọc đã ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể về tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 31. Với phương châm, chủ đề là: “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy lợi thế kinh tế vườn đồi, tập trung nguồn lực phát triển sản xuất, quyết tâm xây dựng xã Thạch Ngọc trở thành xã NTM nâng cao”.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn thành các bước như: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự, công tác tuyên truyền,… đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Đảng bộ và đã được BTV Huyên ủy thông qua cho ý kiến góp ý.

Đặc biệt, để chào mừng Đại hội Đảng bộ UBND xã đã ban hành kế hoạch thực hiện 60 ngày cao điểm (20/2-20/4/2020) để xây dựng các công trình, phần việc, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội các ban ngành đoàn thể, các cơ quan trường học, trạm y tế đã triển khai các hoạt động như xây dựng các tuyến hàng rào cây xanh, đơn vị xanh – sạch – đẹp, các thôn chủ động vệ sinh môi trường, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu, nâng cấp hệ thống truyền thanh từ xã đến thôn, công tác tuyên truyền, trang trí, pano, áp phich, khẩu hiệu, cờ, hoa đang được gấp rút hoàn thành

Công tác tuyên truyền, trang trí, pano, áp phich, khẩu hiệu, cờ, hoa 

Công tác nâng cấp hệ thống loa Truyền thanh

Đến nay, ngày ngày trên từng thôn xóm, cơ quan, trường học đều dấy lên phong trào thi đua. Đặc biệt hiện nay phong trào được phát động rất mạnh mẽ đó là tại thôn Mỹ Châu và thôn Đông Châu - đang quyết tâm xây dựng KDC kiểu mẫu cấp tỉnh 

Nhân dân thôn Mỹ Châu ra quân đổ lề đường và xây bồn hoa

Công Đoàn UBND xã xây bồn hoa, trồng thảm hoa khuôn viên nhà van hóa cộng đồng

Bên cạnh đó, để chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Thạch Ngọc lần thứ 31 hội Cựu chiến binh, hội LHPN, Đoàn Thanh niên, hội Nông dân, hội Cao tuổi huy động hàng trăm lượt hội viên xây dựng các phần việc rất ý nghĩa

Công trình Khu vui chơi và công tác xây dựng tuyến đường hoa của Đoàn Thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ

Hội Cựu chiến binh xây tường và bồn trồng hoa tuyến đường trung tâm xã

Hội Nông dân làm vườn hoa chào mừng Đại hội Đảng

Công trình chào mừng của hội Người cao tuổi

 

BBT Trang TTĐT xã

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 67.427
    Online: 6